Gjeldende+planstatus+med+bestemmelser_Nabben+16+og+4_4186016_654133