Planbeskrivelse for detaljert reguleringsplan for B2 og B3 25.03.2014