Reguleringsbestemmelser for Bjertnes Gbnr. 141/49,140/1 m.fl. vedtatt 25.10.05